fbpx

En agil organisation kræver fleksibel tænkning om, hvordan vi kan mixe arbejdsform og arbejdssted, så de passer bedst til opgavernes karakter og til dem, som skal løse den.

 

Derfor er det problematisk, at mange sætter lighedstegn mellem onlinearbejde og hjemmearbejde og samtidig advokerer for, at det må stoppe, så snart genoplukningerne er en realitet, fordi folk har fået nok.

Vi er nødt til at skille tingene ad.

Onlinearbejde er en arbejdsform, mens hjemmearbejde handler om arbejdsstedet. Men det sidste år er vi begyndt at sætte lighedstegn mellem dem, fordi omstændighederne har tvunget os til begge dele samtidig.

For mange har online under nedlukningerne været den eneste mulige arbejdsform, og hjemmet har været det eneste mulige sted at arbejde fra.

Men det er jo ikke det samme, som at vi skal arbejde hjemmefra på den måde til evig tid.

Trods det, reduceres talrige drøftelser om online- og hjemmearbejde til, om man er for eller imod, om man kan li’ det eller hader det, eller om man tror på det eller ej. Facts viger for følelser. Grovmasket generalisering skygger for nuanceret nytænkning.

Onlinearbejde er arbejdsformer, som sker via videomøder, chat-funktioner og digitaliserede rutiner, hvor flere samtidig kan arbejde med det samme uden at være samme sted.

Man kan også arbejde online på kontoret. Det har mange gjort, længe før vi blev tvunget til at arbejde fra køkkenbordet. I nogle brancher har det endda længe været den dominerende arbejdsform.

Hjemmearbejde er arbejde, som foregår fra hjemmet. Og mange opgaver kan sagtens løses effektivt hjemmefra, uden at man nødvendigvis er online.

At opdele verden i hjemmearbejde og kontorarbejde er alt for unuanceret, for der sker masser af rigtigt arbejde alle mulige andre steder. Hos samarbejdspartnere, i biler, i lufthavne, på hoteller og mange andre steder.

Blandt alle arbejdssteder er kontoret mange ledelsers ubestridte favorit.

I september 2020 skrev The Economist, at kontorarbejde gav mening i den tidlige industrialisering, men at nutidens forkærlighed for kontorarbejde nok mest af alt er et udtryk for en uvalideret og ukorrigeret markedsfejl.

Kontoret var svaret, da spørgsmålet var *Hvordan organiserer vi mest effektivt manuel håndtering af store mængder papir?’

Men kontoret forvandles til en af mange svarmuligheder, når spørgsmålet lyder: *Hvordan tilrettelægger vi bedst arbejdet, så hver opgave løses så effektivt som muligt, og medarbejderne føler sig så engagerede som muligt, og klimaet belastes mindst muligt?”

Fordybelsesarbejde kan med fordel foregå hjemme fra. For nogen. Mødeaktiviteter kan sagtens afvikles online. Men det er ikke altid en fordel.

Nedlukningerne har vist, at hverken mennesker eller opgaver har godt af, at alting bliver håndteret på den samme måde det samme sted fra.

Det vidste vi godt i forvejen.

For sådan var det jo også før nedlukningerne. Dengang så vi det blandt andet i de tilfælde hvor alle blev kommanderet ind på kontorerne og klemt ind i en foruddefineret arbejdsform – uanset om det gav mening for opgaven eller medarbejderen.

Men førhen var det som regel medarbejderne eller ledelsen, den var gal med, når produktivitet eller engagement faldt. I nedlukningernes æra er det hele pludselig arbejdsstedets og arbejdsformens skyld.

Vi skal være varsomme med at tage alt-eller-intet beslutninger for eller imod hjemme- og onlinearbejde. For one size fits all passer sjældent ret godt til ret mange. Det er en nem løsning for ledelsen, men et dyrt valg for organisationens produktivitet og engagement. 

Vil I styre klar af grove generaliseringer og undgå, at vanetænkning og gamle normer spænder ben for agil opgaveløsning, så kan matricen nedenfor give inspiration til, hvordan I fremover kan tilrettelægge udførelsen af jeres forskellige opgaver.

I kan starte processen med at finde ud af, hvilket felt i matricen en opgave bedst passer i, med at stille 3 spørgsmål til dem, som løser opgaverne:

  1.  Hvilke opgaver kunne fremover løses bedre ved at mixe hjemme- og onlinearbejde?
  2. Hvad kalder de forskellige opgavers individuelle karakter på?
  3. Hvad vil fungere bedst for dem, som skal løse den konkrete opgave? 

Matrix hjemmearbejde

PS: sig bare til, hvis du har brug for en printvenlig udgave af matricen 😊

#TirsdagsTanker #Forandringskapacitet

 

Forfatterne:

René Dalgas