fbpx

Lidt overraskende, har mange virksomheder oplevet at opnå mere ved at fokusere på mindre. De aktiviteter, der gjorde en reel forskel for kerneforretningen, blev prioriteret, mens det resterende blev skåret fra, som var det en klods om benet. Den måske væsentligste læring, det seneste år, er, at vi har lært, selv små justeringer kan have stor effekt. Både på virksomhedens evne til at skabe resultater men også på det interne og eksterne samarbejde.

Ledere og medarbejdere oplevede at kommunikationen blev skarpere, mere konkret og til at handle på. I forlængelse heraf har mange oplevet at kunne øge hastigheden, produktiviteten og effektiviteten ved at slippe kontrollen og lade medarbejderne træffe flere beslutninger selv, blot for at nævne enkelte nedslag fra undersøgelsen corona change capacity project, som undersøgte hvilke håndtag, der blev taget i brug af de mest forandringsdygtige virksomheder under de to nedlukninger.

Trods utallige gevinster ser vi nu mange virksomheder vende sig mod fortidens værktøjskasse. Derved modarbejdes den læring og de erfaringer, der det seneste år har bevæget virksomhedernes forandringskapacitet til højder, som de fleste ville have svoret var umulig inden fremkomsten af COVID-19.

Værd at bemærke her er, at de to nedlukninger i sig selv ikke har forandret noget men blot været den udløsende faktor.

Dyrt købte erfaringer – hvis de fleste efterlades på perronen!

For mange virksomheder har det været fra den ene yderlighed til den anden. Det vil måske være naturligt at lade sig føre tilbage til det, vi kendte fra før nedlukningerne, men klogt ville det ikke være. De erfaringer, som er gjort det seneste år, er dyrt købte og kan ikke læres ved at søsætte endnu et projekt fra køen på ledelsesgangene, på endnu et kursus eller ved at hyre selv den dygtigste konsulent på området.

Erfaringerne er gamechangere for fremtidens virksomheder. Netop nu har ledere og medarbejdere en gylden mulighed for at sætte de første sten i fremtidens fundament for egen virksomhed og tage det bedste med fra før og efter de to nedlukninger. Mange virksomheder har allerede opsamlet erfaringer og truffet beslutninger omkring, hvordan organisationen skal se ud, fungere og agere i den tid, der ligger forude. Modsat er der også mange, der endnu ikke har taget stilling til hvilke erfaringer, der skal med videre, og hvilke der skal efterlades på perronen.

 

De mest forandringsdygtige virksomheder

Gennem de interviews, vi har afholdt, ser vi de mest forandringsdygtige virksomheder arbejde med workspace design, hvor selve indretningen af virksomheden designes efter de behov, der skal tilgodeses i det brede spektre af opgaver, som virksomhedens medarbejdere løser. Der skal være plads til fordybelse, der skal være plads til samarbejde i små & mellemstore grupper, områder der inspirerer til at tænke nyt, for blot at nævne enkelte nedslag. I disse virksomheder ønsker man at træne medarbejderne i selv at tage stilling til, hvilke rammer opgaven kræver for at kunne blive løst bedst muligt, sideløbende med der tages hensyn til de individuelle behov, enkelte medarbejdere måtte have.

Bevægelsen væk fra hvad har jeg lyst til, i retning af hvilke rammer kalder opgaven på for at kunne blive løst bedst muligt?

Ydermere ser vi samme virksomheder aktivt tage stilling til det ”mix”, der skal være på de klassiske instrumenter, på den ”organisatoriske mixerpult” – i daglig tale kaldet organisatoriske strukturer. Hvordan skal fordelingen være mellem central styring og decentral selvstyring? Hvordan skal fordelingen være mellem fysisk tilstedeværelse og hjemmearbejde? Og hvordan sikrer vi hastighed og fleksibilitet, sideløbende med vi opretholder kvalitet og ensretning?

For os at se, vigtige skridt til at forlade fortidens ”one size fits all”, stærkt inspireret af samlebåndsarbejdets fader Frederic Taylor, der prioriterer det, der kan standardiseres, gentages og effektiviseres. Modsat efterlader det ikke meget råderum til frihed, fleksibilitet og improvisation, som er afgørende faktorer i en virksomhed karakteriseret af høj forandringskapacitet.

Hvordan griber du og din virksomhed den gyldne mulighed for at skabe rammerne for, hvordan jeres virksomhed skal se ud fremadrettet?

Med nedenstående spørgsmål ønsker vi at inspirere dig til at starte refleksionen i din egen organisation, i dit eget team eller blot hos dig selv som leder.

  • Hvis vi skulle nævne de tre væsentligste ting, vi har lært det seneste år som virksomhed, der har gjort den største forskel på vores forandringskapacitet – hvilke tre ville det så være, og hvorfor?
  • Hvad skal vi give slip på i vores virksomhed, hvis vi skal give plads til, at disse erfaringer kan komme til at forblive succesfaktorer på den lange bane?
  • Hvordan kan vi som virksomhed skabe gode betingelser for høj forandringskapacitet nu og i fremtiden?
  • Hvad betyder det for måden, vi som ledere – leder på?

Samlet set handler det om prioritering. At udvælge det, der gør den største forskel for mest og flest. Det er da tankevækkende, at stort set alle virksomheder giver udtryk for, de har opnået mere ved at fokusere på mindre – less is more. Hvad ville der ske hos jer hvis:

hver gang I skal foretage et tilvalg, skal I ligeledes foretage to fravalg?

Tak fordi du læste med – God tirsdag:-)

 

Forfatterne:

René Dalgas